Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

224

Tháng hiện tại

1514861

Tháng trước

1350576

Lượt truy cập

19425529

Ban điều hành

Ban điều hành Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái

Đăng ngày: 18/09/2015 Lượt xem: 19706

 

Ban điều hành

Hội trưởng:
Thích Minh Nhựt
Tel:  714-457-0451
Email: thichminhnhut1@yahoo.com


Hội phó:
Trí Thọ 
Tel:  714-251-7791
Email: trinh52007@yahoo.com.uk
 

    
Thư ký:

Lương Gia Bảo 

Tel : (626)380-5177

Email : bao luong2011@yahoo.com
     
     
     


Thủ quỹ:
Phan Thy
Tel:  714-251-3748
Email: thy_phan@yahoo.com 
 

 
Phụ tá:
 Quy Phạm 
 Tel:  1(714-600-7921)
 Email: trinh52007@yahoo.co.uk

Ở Việt Nam:


Thư ký:
Hoàng Thị Thúy Hoa
Tel: 0933 194 740
Email: thuyhoa@yahoo.com


 Thủ quỹ:
 Nguyễn Ngọc Quý
 Tel: 0919 442 095
 Email: ngocmy260465@yahoo.com